Znáte invazní druhy?

09. 11. 2022 LIFE SouthMoravia

Znáte invazní nepůvodní druhy rostlin a živočichů?

Jsou to ty, které u nás nejsou na domácí půdě a rychle se šíří a rozmnožují. Ohrožují tak pestrost krajiny a naše nejcennější přírodní oblasti. Obsazují třeba biotopy a lokality původních rostlin a živočichů, kterých tak ubývá. Proto se jim EU spojenými silami brání. Pomohla k tomu třeba i vloni schválená protiinvazní novela zákona o ochraně přírody a krajiny.

Zavlečené agresivní druhy jsou pro EU problémem, který ohrožuje mizící biodiverzitu a přináší mj. hospodářské problémy nebo ohrožení zdraví. Dnes se rozrůstá tzv. unijní seznam invazních nepůvodních druhů, u některých z nově přiřazených však bude odložena účinnost. Rozšíření seznamu odhlasovaly členské státy na květnovém jednání v Bruselu. K současným 66 druhům tak přibylo 5 rostlin a 17 živočichů. V ČR se z těchto druhů vyskytují jen některé druhy rostlin a ryb, ale u řady dalších je důležité zajistit prevenci jejich dalšího šíření. Na všechny nově zařazené druhy na unijní seznam invazních nepůvodních druhů platí omezení stanovené evropským nařízením, tedy zákazy jejich držení a chovu či pěstování, dovozu a převozu na území EU, jejich uvádění na trh (obchodování s nimi) a samozřejmě i zákaz jejich vypouštění do přírody.

Partner našeho projektu - Botanický ústav AV ČR - k tomu vytvořil několik plakátu ke stažení zde a najdete tam také dost dalších informačních zdrojů.