Teprve 14.projekt LIFE schválený v ČR

01. 09. 2017 CZ-SK SOUTH LIFE

V září 2017 byl zahájen mezinárodní projekt CZ-SK SOUTHLIFE na záchranu druhů a stanovišť soustavy NATURA 2000, který se bude realizovat až do června roku 2024. Hlavním cílem je zlepšení nepříznivého stavu ochrany 11 prioritních stanovišť a 3 prioritních druhů (se zvláštním zaměřením na endemické druhy) ve 25 evropsky významných lokalitách v Jihočeském kraji a 30 na jižním Slovensku.

Předměty ochrany jsou v nepříznivém stavu v důsledku dlouhodobé absence managementu lokalit, nevhodného hospodaření, expanze invazních druhů rostlin aj. Více na https://www.south-life.cz/