Odstartoval další projekt LIFE SUB-PANNONIC

01. 09. 2018 LIFE SUB-PANNONIC

V září 2018 byl odstartován projekt LIFE SUB-PANNONIC, který až do konce roku 2024 pomůže chránit na jižním a východním Slovensku i jižní Moravě celkem 28 chráněných území a také několik výjimečně vzácných druhů rostlin. Projekt je zaměřen na zlepšení stavu a následnou ochranu ohrožených druhů rostlin i tzv. evropsky významných lokalit v rámci soustavy Natura 2000. Často se jedná o přírodní fenomény výjimečně vzácné nejen v rámci Slovenska a České republiky, ale celé Evropské Unie.

Bylina ruměnice turňanská se vyskytuje pouze na 5 lokalitách v Evropě, z toho na 4 na Slovensku, na 1 v Maďarsku. Další rostlina pelyněk Pančičův (na obrázku vlevo) roste pouze na 10 lokalitách, z toho na 3 na Moravě, na Slovensku se nevyskytuje. Orchidej jazýček východní roste na Slovensku pouze na 5 lokalitách, v České republice v současnosti neroste, je znám jen z historických záznamů.

Více na https://broz.sk/projekty/life-sub-pannonic/