Pastva na Kamenném vrchu začne již zjara

24. 01. 2020 LIFE SUB-PANNONIC

V rámci projektu již probíhají V rámci projektu LIFE SUB-PANNONIC již probíhají jednání se stakeholdery. V evropsky významné lokalitě Kamenný vrch u Kurdějova se bude letos první rok pást kvůli cenným ekosystémům již na jaře. 

Území se rozkládá 3 km SSV od Hustopečí, 1,5 km SZ od obce Kurdějov, na svazích Kamenného vrchu (343 m n. m.).  Na lokalitě se vyskytují reprezentativní porosty subpanonských stepních trávníků a širokolistých suchých trávníků. Druhově bohatá společenstva suchých trávníků hostí řadu významných druhů. Velmi významná populace hadince nachového a koniklece velkokvětého. Jedná se o jednu z nejhodnotnějších lokalit xerotermní vegetace na jižní Moravě. Na území rezervace byla zaznamenána také řada ohrožených druhů hmyzu.  

Stanovišti hrozí pomalé zarůstání keři a invaze akátu. Managementová opatření by tedy měla spočívat v pravidelném kosení/pasení a odstraňování křovin.