Návštěva hořečkových lokalit

19. 09. 2018 CZ-SK SOUTH LIFE

Navštívili jsme tyto projektové lokalit před hlavní hořečkovou sezónou: PR Nad Zavírkou, PP Kozlovská stráň, PP Háje, PP Úbislav, PP Jaroškov a PP Čistá hora. Kolik jich letos vykvete?

Na obrázku vlevo je hořeček mnohotvarý český (Gentianella praecox subsp. bohemica). Tento druh je endemitem Českého masivu a subendemitem České republiky. Jeho historický areál rozšíření zahrnuje především Českou republiku, kde byl v minulosti věrohodně doložen z více než 650 lokalit. Dále se vyskytoval na desítkách lokalit v severním Rakousku, Bavorsku a jižním Polsku. Od roku 2000 byl, i přes intenzivní pátrání, v celém areálu zaznamenán pouze na 111 lokalitách: Česká republika - 69, Rakousko - 30, Německo - 8 a Polsko - 4. V roce 2014 bylo v ČR známo 73 recentních lokalit, ale kvetoucí rostliny byly pouze na 38 lokalitách. V projektu je pro uvedený druh zařazeno 11 evropsky výtnamných lokalit, které představují v průměru kvetoucích jedinců 59 % populace. Cílem projektu je optimalizace managementu na lokalitách, rozšíření biotopu spolu se zvýšením populace.