Nákup techniky

11. 05. 2018 CZ-SK SOUTH LIFE

Součástí projektu je rovněž nákup speciálních strojů pro péči o projektové lokality. Prvním takových strojem je REFORM METRAC H7 RX, který je speciálně určen pro lokality se zvýšenými nároky pro ochranu přírody. Má multifukční využití, vhodný je pro kosení, mulčování či likvidaci drobnějšího náletu. Jeho výhodou je výborná dostupnost, snadno kosí i podmáčené louky. 

Bez použití moderní techniky by byla péče o chráněná stanoviště časově náročná a v dlouhodobém měřítku i neudržitelná.