Ochrana vstavače nachového

30. 03. 2020 LIFE SouthMoravia

Na projektové lokalitě - přírodní památce Žehuňsko – Báň (severovýchodně od obce Hradčany ve Středočeském kraji) - proběhla v březnu prohlídka s cílem vyznačení míst s případným výskytem vstavače nachového (v této době již vyrůstají dobře rozpoznatelné listové růžice), aby nedošlo k poškození rostlin a biotopu při výřezu náletů. Výřezy zde budou probíhat mozaikovým způsobem (tj. ponechání ostrůvků neprořezaných míst), aby byl zajištěn polostín a kryt dřevin, který vstavačům vyhovuje.  

Nejvýznamnější částí přírodní památky je otevřená stráň s vegetací vázanou na teplé a suché podmínky. Ve zdejším nízkém trávníku jsou řídce nasázené ovocné stromy, mezi kterými se rozprostírají ideální podmínky pro mnohé ohrožené druhy rostlin a živočichů. Ze západní strany navazuje část s obnaženým podkladem (tzv. bílá stráň), pro svou zářivou světlou barvu viditelná již z dálky.

Vstavač nachový je silně ohrožený druh naší flóry, velmi nápadný, na lokalitě Žehuňsko - Báň jeho populace čítá až stovky jedinců. Kvete od konce dubna do června. Jako většina zástupců čeledi vstavačovitých doplácí především na změnu hospodaření na biotopech (ukončení kosení či pastvy), jejich přímou destrukci a také na vyrýpávání rostlin (pro zahrádkářské účely či na výrobu salepu). Je chráněn zákonem a také mezinárodní úmluvou CITES. 

Na úvodním obrázku je kvetoucí vstavač (foto: Jiří Kameníček), níže na fotkách listové růžice letos v březnu (foto: Karel Kříž, ČSOP Vlašim):

A takto to na lokalitě vypadá v plném květu (foto: Irena Formanová):