Ochrana vzácných travin u Přešťovic

15. 04. 2020 CZ-SK SOUTH LIFE

V lokalitě Pastvina u Přešťovic v březnu probíhá první fáze prací související s projektem CZ-SK SOUTH LIFE.

Přírodní památka Pastvina u Přešťovic byla zřízena v roce 1985. Nachází se v nadmořské výšce 400 až 430 m n.m. Od roku 2009 požívá zároveň evropské ochrany jakožto evropsky významná lokalita.Původně zde nejspíš byla dvě nebo tři malá políčka oddělená mezemi, které jsou dodnes mírně vyvýšeny. Po opuštění polí svah po desetiletí sloužil jako pastvina. Do západní části svahu byly zahloubeny dva malé vápencové lomy. Ty po opuštění zarostly náletem dřevin a pastva byla ukončena po 2. světové válce. Lokalita je mozaikou luční, skalní a lesní vegetace.

V současnosti probíhá odstranění křovin v malých lomech v západní části území. V dalších letech se odstraní i zbylé dřeviny. Navíc se v rámci projektu budou v následujících měsících pravidelně odstraňovat i zmlazující se dřeviny a skalní trávníky se rozšíří na tyto plochy. Druhou plochou, která slouží k zásahu je zdejší borový les. Ten pracovníci Krajského školního hospodářství prosvětlili odstraněním křovinatého podrostu a úklidem popadaných suchých borovic. Nedílnou součástí bude sledování výskytu nežádoucí a agresivní třtiny křovištní, případně její pravidelné kosení aby nedošlo k jejímu rozšíření.