Obhlídka kvetoucí EVL Žehuňsko

28. 05. 2020 LIFE SouthMoravia

I když by se podle názvu projektu LIFE SouthMoravia mohlo zdát, že zde máme na starost pouze jihomoravské lokality, není to tak a budeme pečovat i o jedno území ve Středočeském kraji. Evropsky významná lokalita Žehuňsko zahrnuje přírodní památku Žehuňsko-Báň a národní přírodní rezervaci Kněžičky.

A co jsme tam při naší dnešní obhlídce viděli? V obou chráněných územích se hojně vyskytují šípákové doubravy (snímek níže vlevo nahoře), porosty kamejky modronachové (vpravo nahoře), populace vstavače nachového (vlevo dole) a třemdavy bílé (úvodní foto), medovníku meduňkolistého (vpravo dole) aj.

Ochranářský management, prořezávky a prosvětlení lesních porostů tam začnou již na podzim a příští jaro tak vzácné druhy rostlin mohou kvést ještě bujněji.