Kamenný vrch u Kurdějova - propojení pastvin

26. 08. 2020 LIFE SUB-PANNONIC

Po jarních prořezávkách se podařilo v EVL Kamenný vrch u Kurdějova propojit dvě pastviny. Vyzkoušeli jsme zde pastvu smíšených stád koz a ovcí, nyní i s posilou telátek. Každý spásač to má totiž trochu jinak a lokalitě jinak pomáhá:

Koza není typické pastevní zvíře, v přírodě si vybírá, ochutnává. Porost ukusuje řezáky a spásá ho na výšku více než 5 cm. Ve srovnání s ovcemi pase raději výše nad zemí a nevyhýbá se ani metajícím travám. Spásá i dřeviny (listy, výhonky, kůru keřů i stromků, jako jeden z mála živočichů vyhledává nahořklou chuť) a ve vzrostlejší vegetaci se zaměřuje na její střední část.

Ovce spásá spodní část porostu ukusováním na výšku kolem 2-3 cm, výrazně se vyhýbá kvetoucím travám. Selektivní způsob spásání zvyšuje intenzitu růstu a odnožování trav, což vede k zahuštění porostu, proto se pastva často kombinuje s kosením.

Skot není vybíravý, porost si zachytí jazykem (při nízkém porostu pysky) a uškubne. Spásá dobře i vysokou vegetaci, zůstává za ním porost kolem 3-5 cm. Díky své váze působí na půdu větším tlakem, což může způsobovat erozi. U telat ale toto riziko nehrozí a ve stádečku s ovcemi jsou plnohodnotnými členy.