Mozaiková seč v Tejmlově - Nad Zavírkou

08. 07. 2020 CZ-SK SOUTH LIFE

Na Evropsky významné lokalitě Tejmlov - Nad Zavírkou provádíme tzv. mozaikovou seč. Jedná se o moderní a přírodě nejbližší typ obhospodařování lučních společenstev, který spočívá v ponechávání nepokosených míst. Ta nejsou sečena ve stejném roce, ale až v letech následujících. Díky mozaikové seči jsou na územích vytvořeny různé typy stanovišť. Mozaika má podobu plošek a pásů. Optimálně by měla zůstat neposečena 1/3 celé plochy. Živočichům, a to především hmyzu, tak dáváme možnost vyvinout se v přirozeném krytu a u rostlin se zachová semenná banka pro příští léta. Tento způsob sečení využívá dobrou znalost rostlinných a živočišných druhů, zejména jejich ekologie. Údržbu travinno-bylinných společenstev provádíme ručním kosením (od konce dubna až do začátku listopadu), včetně likvidace posečené biomasy. Vše plánujeme s ohledem jak na vzácné orchideje, které zde rostou, tak na hořečky.