Networkingové setkání v Borovsku

24. 07. 2020 LIFE SouthMoravia

Další z pracovních setkání projektového týmu #LIFE_SouthMoravia s našimi partnery ČSOP Vlašim, Botanický ústav AV ČR a Kaprálův mlýn proběhlo ve středních Čechách, kde máme také jednu projektovou lokalitu. Všechny jsme pak probrali velmi detailně nad mapami a dohodli podrobnosti v rámci přípravných prací, které nyní běží.

Vyměnili jsme si zkušeností s realizací dalších LIFE projektů běžících projektů LIFE for Minuartia – LIFE15 NAT/CZ/000818, CZ-SK South-Life – LIFE16 NAT/CZ/000001 a LIFE Sub-Pannonic – LIFE17 NAT/SK/000589, navzájem se inspirovali a radili se o nejvhodnějších postupech. 

Kolegové z projektu Život pro kuřičku nás provedli národní přírodní památkou Hadce u Želivky. Předmětem ochrany jsou přírodní společenstva hadcových borů a štěrbinové vegetace skal a drolin na hadcích, biotopy s populacemi kriticky ohrožených druhů rostlin kuřička Smejkalova (foto níže), mochna Crantzova hadcová, vítod hořký krátkokřídlý, pomněnka úzkolistá a hvozdík kartouzek hadcový. Většinu těchto vzácností jsme mohli vidět kvést. Opravdu nádherné místo s duší.

  

.