Monitorovací klece na Stránské skále

15. 08. 2020 LIFE SouthMoravia

Stránská skála je kultovní vrchol Brna. Jedná se o pomyslné dozvuky Moravského krasu; hranice je vzdálena cca 2 km vzdušnou čarou. Celá lokalita leží na vápencové skále. Díky expozici svahů a skalním výchozům se zde vytvořila specifická vegetace subpanonských stepních trávníků, širokolistých suchých trávníků, bazifilní vegetace efemér a sukulentů, štěrbinové vegetace vápnitých skal a drolin, pěchavových trávníků a skalní vegetace s kostřavou sivou. 

Nyní se na lokalitě instalují výzkumné - monitorovací klece pro vytvoření tzv. bezzásahových ploch, kde po celou dobu projektu nebude probíhat pastva ani kosení. Bude tak možné porovnat stav vegetace před a po zavedení obnovního managementu a vyhodnocení tak dopadu celého projektu.

Stránská skála je i díky dobré dostupnosti v rámci Brna hojně navštěvována, doufáme tedy, že vtipné vysvětlující cedulky, které připravil náš manažer lokalit, přispějí k tomu, že klece zůstanou zachovány opravdu po celou dobu projektu.