Cílem projektu bylo zlepšení informovanosti občanů Poruby o problémech životního prostředí, konkrétně zpřístupnění kontaktních údajů pro řešení konkrétních naléhavých problémů (např. poškozování životního prostředí, ochrana zeleně, týrání zvířat, třídění odpadu a předcházení jeho vzniku apod.).