Projekt s názvem "Podpora zdravého soužití obyvatel městského obvodu Poruba se psy" uskutečněný v období září-prosinec 2007 řešil palčivou problematiku chovu psů v městské zástavbě.

V listopadu se v městském obvodu Poruba uskutečnily přednášky zaměřené na různé otázky související s chovem psů ve městě. Jsou součástí projektu základní organizace ČSOP ONYX, realizovaného za podpory Statutárního města Ostravy - městského obvodu Poruba. Součástí tří neformálních setkání porubských občanů, kterých se zúčastnili také zástupci Městské policie Ostrava, byly i živé diskuze na nejožehavější z přednesených témat.