Cílem projektu je celoplošné zmapování výskytu ohrožených druhů bylin dle metodiky ČSOP v lesních porostech v okolí řeky Moravy od jejího soutoku s Bečvou po železniční trať Brno – Přerov,  v Chrbovském a Bochořském lese. Mapování bude zaměřeno na následující druhy: žebratka bahenní, ladoňka dvoulistá, vstavač bledý, pryšec bahenní, lilie zlatohlávek, sněženka předjarní aj. Součástí projektu bude rovněž analýza možných ohrožení populací zájmových druhů a návrh managementových opatření u vybraných lokalit.

Na obrázku je květ lilie zlatohlávku,  jednoho z mála zástupců rodu lilie v Česku. Dorůstá výšky 30 až 120 cm, z květu vybíhají dlouhé nápadné tyčinky a pestík. Kvete od června do srpna. Roste v listnatých a smíšených lesích od nížin do hor, ve vyšších polohách roste i na loukách. Vyskytuje se nepříliš hojně, roztroušeně, místy však i ve větším množství. Z hlediska celosvětového Červeného seznamu se řadí k druhům, které vyžadují pozornost (C4). Zákony ČR je chráněna jako ohrožený druh.