Výukový program „Ochrana přírody v Ostravě Porubě a okolí“ byl zpracován pro účely rozšíření výuky přírodopisu a zeměpisu se zaměřením na žáky II. stupně ZŠ a studenty vybraných SŠ. Celý materiál je koncipován tak, aby byl především využit pro terénní exkurze (do celkem sedmi maloplošných chráněných území v Porubě a jejím okolí). Vlastní program má několik částí, které spolu tvoří ucelený manuál pro učitele. Prvním z nich je informační materiál pro učitele obsahující rozšiřující informace k jednotlivým maloplošným chráněným územím i CHKO Poodří. Druhou částí jsou celkem 3 prezentace představující ve stručné formě všechna chráněná území a významné rostlinné a živočišné druhy, pro které jsou tato území domovem. Třetí částí jsou pokyny pro terénní exkurze. Část čtvrtou představují výukové listy. Poslední pátou částí jsou doplňkové materiály, které obsahují hry s přírodovědnou tématikou a slouží jako pomocný materiál především pro učitele ZŠ. 

Na obrázku je rybník Kotvice, součást stejnojmenné přírodní rezervace ležící v CHKO Poodří na pravém břehu řeky Odry mezi obcemi Nová Horka a Albrechtičky.