Ptačí oblasti (PO) jsou spolu s evropsky významnými lokalitami (EVL) součástí soustavy chráněných území Natura 2000, kterou vytváří všechny státy Evropské unie. V Moravskoslezském kraji je vymezeno 50 EVL a 4 ptačí oblasti. Jednou z nich je ptačí oblast Heřmanský stav – Odra – Poolší. Páteř oblasti tvoří řeka Odra a řeka Olše včetně přiléhajících říčních niv. Z východu je připojena soustava Karvinských rybníků, od jihu soustavy rybníků v Rychvaldě, Bohumíně a Heřmanicích. Celková rozloha území je 3 100 ha. Předmětem ochrany v této ptačí oblasti je naše nejmenší volavka bukáček malý, ledňáček říční a slavík modráček. Mimo to se zde nacházejí dvě přírodní památky (PP Věřňovice a PP Hraniční meandry Odry), jedna přírodní rezervace (PR Skučák) a 4 EVL (EVL Hraniční meandry Odry, EVL Niva Olše – Věřňovice, EVL Heřmanický rybník a EVL Karviná – rybníky).

V rámci projektu On-line informační systém chráněných území Moravskoslezského kraje II byla ptačí oblast rozdělena na 4 části: Heřmanický rybník (na obrázku vlevo) a okolí, Rychvalský rybniční soustava, Niva Olše a Hraniční meandry Odry. Pro každou z těchto částí bylo vyrobeno 20 tagglistů s informacemi o ptačí oblasti, zvláště chráněných územích a zajímavých druzích. V současné době jsou tagglisty intalovány v terénu na označníky ohraničující ptačí oblast. Celkem zde tedy bude umístěno 80 tagglistů. Informace a fotografie jsou dostupné rovněž na webu www.taggmanager.cz v sekci Stezky, ČSOP Onyx a na webu www.dohaje.cz. Projekt je financován Ministerstvem životního prostředí ČR a KÚ Moravskoslezského kraje.

Slavík modráček