Porubská radnice ve spolupráci s ČSOP Onyx pokračuje v sérii veřejných diskusí, jejichž pořádáním umožňuje veřejnosti rozhodovat a formulovat své představy o důležitých projektech a záměrech v porubském obvodu v oblasti ochrany životního prostředí, dopravy, školství, zdravotnictví a výstavby.

Nyní radnice iniciuje diskusní fórum k rozvoji městského obvodu, které se bude konat 25. 10. 2012 v 17:00 hodin v předsálí Domu kultury Poklad, M. Kopeckého 675. Hlavními tématy budou aktuální připravované aktivity v oblasti péče o zeleň, privatizace bytového fondu v Porubě, oprava Svinovských mostů a omezení s tím spojená a další připravované akce v oblasti udržitelného rozvoje Městského obvodu Poruba. Na dotazy občanů jsou připraveni odpovídat místostarosta městského obvodu Petr Jedlička a paní Petra Straková, vedoucí oddělení údržby zeleně a veřejných prostranství.

„Přivítáme zájem ze strany občanů Poruby o dění v jejich okolí a také jejich účast na smysluplné diskusi o problémech či plánovaných akcích, neboť tím mohou přispět k řešení podporující udržitelný rozvoj obvodu a také ovlivnit kvalitu života jeho obyvatel.“ říká porubský místostarosta Petr Jedlička.