Porubská radnice ve spolupráci s ČSOP Onyx zve na výstavu tematicky zaměřenou na vzhled porubských prostranství, která v současné době probíhá v galerii porubského zámku. Na výstavě je možné zhlédnout příklady netradičních řešení veřejných prostranství z jiných koutů republiky i zahraničí. K vidění jsou také výstupy projektu Nejlepší učitel je dobrý příklad, v rámci něhož žáci porubských škol ve spolupráci s odborníky vytvářeli návrhy na zvelebení veřejných prostranství na území městského obvodu Poruba.

Výstavu lze zhlédnout do 14. ledna 2013, a to vždy od pondělí do pátku od 10:00 do 16:00 hodin.