V průběhu března započne porubská radnice ve spolupráci s ČSOP Onyx s přípravou další zajímavé aktivity v rámci Místní agendy 21, která bude tentokrát zaměřena na problematiku úpravy vnitrobloků. Vnitrobloky hrají v Porubě nezastupitelnou roli, především slouží obyvatelům okolních domů k trávení volného času a jako místo setkávání, a proto příjemný vzhled těchto prostranství a jejich vhodné vybavení může velmi přispět ke zlepšení kvality prostředí, ve kterém žijí. „Výjimečnost tohoto projektu spočívá v tom, že samotní občané budou mít příležitost navrhnout úpravy svých vnitrobloků. Tedy na rozdíl od standartního postupu při úpravách těchto prostranství chceme dát co největší prostor iniciativě ze strany lidí, kteří je využívají“, uvedl místostarosta Petr Jedlička.

Během přípravy projektu nesoucího název „Vnitrobloky pro život“ bylo po konzultaci s odborníky vybráno 30 vnitrobloků nacházejících se ve 3., 4. a 5. obvodě (okolí ulic Francouzská a Gen. Sochora). Obyvatelům přilehlých domů bude formou letáčků do schránek podána informace o možnosti a způsobu zapojení se do projektu, spolu s kontaktními údaji, na které se v případě zájmu mohou obrátit. Následně bude ze všech došlých reakcí vybrána jedna lokalita, ve které se zájem ukáže největší. Konkrétní návrh na úpravu tohoto prostranství vznikne na základě společného pracovního workshopu s místními obyvateli. Projekt je podpořen z Programu švýcarsko-české spolupráce a Ministerstvem životního prostředí ČR, na realizaci úprav prostranství je vyhrazeno 120 000 Kč.