S příchodem jara započala příprava další společné aktivity porubské radnice a ČSOP Onyx zapadající do rámce Místní agendy 21. Tentokrát je aktivita zaměřena na podporu drobných podnikatelů, kteří jsou důležitou součástí porubského veřejného života a ekonomiky. Projekt Obchodníci v Porubě chce poukázat na důležitost maloobchodníků a nabídnout jim možnost snadné a bezplatné internetové prezentace jejich podnikání. Zájemci budou mít možnost na webových stránkách představit základní informace a zajímavosti o své prodejně či provozu, prezentovat sebe a personál a také uvést osobní vyjádření k činnosti, kterou provozuje. Může se jednat např. o to, co je k podnikání přivedlo anebo jaké mají cíle do budoucna. Součástí internetové prezentace bude také mapka Poruby s piktogramy znázorňující jednotlivé kategorie podnikání. Tato mapka návštěvníkovi představí, kde se nacházejí jednotlivé prodejny a provozovny jaké je jejich zaměření.

V průběhu dubna budou jednotlivé provozovny osobně osloveny s nabídkou zapojení se do projektu. V případě, že podnikáte v Porubě a rádi byste svou kamennou provozovny představil na připravovaném internetovém portále, kontaktuje nás na adrese: csoponyx@email.cz.