Přírodní rezervace Štěpán je jednou z nejvhodnějších lokalit pro představení veřejnosti v rámci celého Moravskoslezského kraje. Jde o unikátní přírodní lokalitu, kde bylo zaznamenáno 160 druhů ptáků (86 hnízdících), 10 druhů obojživelníků, 3 druhy plazů a také ohrožené druhy rostlin.

Zvláště chráněné území (ZCHÚ) se nachází v Moravskoslezském kraji před soutokem řeky Opavy a Odry. Jeho převážná část spadá do okresu Opava, katastrálního území obce Děhylov, a menší částí leží také v okrese Ostrava-město, katastrálním území obce Martinov ve Slezsku. Rybník Štěpán a přilehlý mokřad se rozprostírá v údolní nivě pravého břehu řeky Opavy.