V týdnu od 26.10. do 30.10. 2009 proběhla instalace sedmi informačních panelů na Havlíčkově náměstí, v zámeckém parku, náměstí Družby, náměstí J. Nerudy a V. Nováka v Ostravě – Porubě. ZO ČSOP Onyx spolu se studenty Wichterlova gymnázia a Ostravské univerzity podrobně zmapovali druhy rostlin a živočichů v určených porubských parcích, vypracovali jejich charakteristiku a pořídili fotodokumentaci, která se stala podkladem pro jednotlivé panely. Každý panel obsahuje fotografie, informace z říše zvířat i rostlin a pravidla, jak se chovat v parcích. Projekt a realizaci informačních panelů pokryly peníze Moravskoslezského kraje z Dotačního programu na podporu aktivit v oblasti životního prostředí a finance ZO ČSOP Onyx.