Projekt, jehož cílem bylo v co největší míře zapojit veřejnost do veřejného rozhodování. Projekt byl dvouletý a byl finančně podpořen z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí ČR. Aktivita tohoto typu vždy předpokládá úzkou součinnost a spolupráci veřejného, neziskového i soukromého sektoru.