Proč vznikl projekt "ECO-PACK-T 2008"

Jedním z měřítek kulturnosti národa je dodržování hygienických a estetických pravidel, nicméně při pohledu na veřejně přístupná místa obcí a měst našeho kraje je jasné, že v tomto ohledu zdaleka není vše v pořádku. Denní příděl psích exkrementů je neuvěřitelný – například v Praze ho lze vyčíslit dvěma desítkami tun, nicméně ani ve městech/obcích o menší rozloze a počtu venčených psů není v silách žádné úklidové služby zajistit stále okamžitou čistotu. Snaha poskytnout majitelům psů pomůcku, která by umožnila levné, okamžité a hygienické odklizení psí „navštívenky“, vyvrcholila v roce 1994, kdy byla u Úřadu průmyslového vlastnictví ošetřena papírová souprava FEDOG, která oproti běžně používaným mikrotenovým sáčkům nezatěžuje životní prostředí těžce odbouratelnými plasty a jejíž likvidace (včetně obsahu po použití) je možná spalováním, skládkováním i kompostováním. Komplet je vyroben z recyklovaného papíru a lepenky, což snižuje možnost zneužití výrobku k jiným účelům, přičemž lopatička odbourává averzi k sebrání exkrementu.