Od září 2010 do srpna 2011 realizuje ČSOP Onyx nový projekt On-line informační systém chráněných území Moravskoslezského kraje. V rámci projektu bude vytvořeno 160 mobilních kódů (tzv. beetaggů), které poskytují informace o přírodovědně cenných územích v kraji. Taglisty, které umožňují získat do mobilního telefonu informace včetně fotografií, budou instalovány na v 60 maloplošných zvláště chráněných územích (přírodní rezervace a přírodní památky), 5 přírodních parcích (Podbeskydí, Moravice, Oderské vrchy, Sovinecko a Údolí Bystřice) a na 5 naučných stezkách (NS Píšť, Staříč, Skalka, Rezavka a Hvozdnice).

Mimo to bude vydán leták s informacemi o beetazích vyrobených v rámci projektu a o jejich technickém používání. Zároveň budou vytvořeny dvě MP3 naučné stezky, které umožní rozšířené využití informací (pro nevidomé, malé děti) a použití audio prvků, např. hlasů ptáků. Projekt je financován z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí.