Informace na naučných stezkách je nyní možné nejenom číst, ale i poslouchat! V rámci projektu On-line informační systém chráněných území Moravskoslezského kraje byly vytvořeny dvě mp3 naučné stezky. Jedná se o naučné stezky Štěpán a Skalka, každá ze stezek má 10 zastavení a informace jsou doplněny např. zvuky ptáků. Informace na naučných stezkách se tak stávají dostupné i nevidomým občanům.

Na obrázku je rybník Štěpán, který je obklopen mokřady s tůněmi. Hlavním cílem ochrany je zachování celého velmi pestrého a v okolní krajině jedinečného území, které skýtá životní prostor a specifické podmínky mnoha zvláště chráněným druhům rostlin (kotvice plovoucínepukalka plovoucískřípina kořeňujícívoďanka žabí ap.) a živočichů (bukáček malýpiskoř pruhovanýkuňka obecnávelevrub malířský atd.)