Reportáž TV Nova - jak pastva ovlivňuje přírodu

11. 11. 2020 LIFE SUB-PANNONIC

V díle pořadu Víkend TV Nova, vysílaném 10.11.2020, je reportáž o pasení, svobodě a také našem projektu LIFE Subpannonic. Hovoří zde rovněž náš kolega Vilém Jurek, který vysvětluje, jak právě pastva ovlivňuje populaci vzácného pelyňku pančičového na evropsky významné lokalitě Pouzdřanská step - Kolby.

Pelyněk Pančičův roste pouze na 10 lokalitách v Evropě, z toho na 3 na jižní Moravě. Jedná se o jednu z nejvzácnějších rostlin ČR. U nás je zařazen ke kriticky ohroženým druhům (C1r), ve stejné kategorii je chráněn zákonem (§1). Pelyněk je uveden v červeném seznamu Rakouska a zákonem chráněn v Srbsku. V soustavě Natura 2000 je zařazen mezi prioritní druhy v příloze II směrnice 92/43/EHS o stanovištích, také je zahrnut v seznamu přísně chráněných rostlin Úmluvy o ochraně evropské fauny a flóry a přírodních stanovišť Rady Evropy (Bern), je rovněž zapsán i do celosvětového červeného seznamu ohrožených druhů rostlin.

Celá reportáž je ke shlédnutí zde: https://novaplus.nova.cz/porad/vikend/bonus/7696-ekologicky-experiment-ovce-zachranuji-kriticky-ohrozene-druhy-rostlin