Název projektu: Optimalizace zajišťování managementu lokalit soustavy Natura 2000 v Jihočeském kraji a na jižním Slovensku

Projektový akronym: CZ-SK SOUTH LIFE

Kód projektu: LIFE16 NAT/CZ/000001

Doba realizace projektu: 1.9.2017 – 30.6.2024          

Rozpočet: 7,024,703 €

Příspěvek Evropské komise: 5,085,000 €

https://www.south-life.cz/

https://www.facebook.com/czsksouthlife/

 

A. Přípravné aktivity

A1 Administrativní zabezpečení projektu

A2 Odborná studie – péče o páchníka hnědého

A3 Odborná studie – obnova vodního režimu

A4 Odborná studie - obnova pastvy

A5 Odborná studie – obnova lužních lesů

B1 Nákup pozemků / dlouhodobý pronájem pozemků

B1 Nákup pozemků a dlouhodobý pronájem pozemků

C. Konkrétně ochranářské aktivity

C1 Zlepšení péče o hořeček mnohotvarý český

C2 Zlepšení péče o páchníka hnědého

C3 Zlepšení péče o rašelinné lesy

C4 Zlepšení péče o aktivní vrchoviště

C5 Zlepšení péče o lužní lesy

C6 Zlepšení péče travinných stanovišť

C7 Obnova travinných stanovišť znovuzavedením pastvy

C8 Obnova vodního režimu slanisek

D. Monitoring dopadu projektových aktivit

D1 Hodnocení dopadů projektů – cílové druhy a stanoviště, propagační aktivity

D2 Hodnocení indikátorů programu LIFE

D3 Posouzení ekosystémových služeb

D4 Posouzení sociálně-ekonomických dopadů projektů

E. Aktivity na zvyšování povědomí a šíření výsledků projektu

E1 Zvyšování povědomí veřejnosti a zúčastněných stran

E2 Přenos know-how a výsledků ke klíčovým stakeholderům

E3 Nástroje pro replikaci

F. Management projektu a monitoring pokroku projektu

F1 Řízení projektu, organizace a audit

F2 Vedení účetnictví, finanční řízení a audit

F3 Plán po skončení projektu LIFE