Název projektu: Obnova biotopů a druhů subpanonských travinnobylinných porostů

Projektový akronym: LIFE Subpannonic

Kód projektu: LIFE17 NAT/SK/000589   

Doba realizace projektu: 1.9.2018 – 31.12.2024          

Rozpočet: 3,112,940 €

Příspěvek Evropské komise: 2,330,797 €

https://broz.sk/projekty/life-sub-pannonic/

https://www.facebook.com/subpannonic/