Název projektu: Obnova biotopů a druhů subpanonských travinnobylinných porostů

Projektový akronym: LIFE Subpannonic

Kód projektu: LIFE17 NAT/SK/000589   

Doba realizace projektu: 1.9.2018 – 31.12.2024          

Rozpočet: 3,112,940 €

Příspěvek Evropské komise: 2,330,797 €

https://broz.sk/projekty/life-sub-pannonic/

https://www.facebook.com/subpannonic/

 

A. Přípravné aktivity

A.1: Odborná studie pro obnovující management travinnobylinných stanovišť

A.2: Odborná studie pro obnovu cílových stanovišť znovuzavedením pastvy

A.3: Odborná studie pro optimální management cílových druhů

B. Nákupy / dlouhodobé pronájmy půdy

B.1: Nákup a dlouhodobý pronájem pozemků

C. Konkrétně ochranářské aktivity

C.1: Obnovující management travinnobylinných stanovišť

C.2: Obnova travinnobylinných stanovišť znovuzavedením pastvy

C.3: Specifické obnovné opatření pro cílové druhy

D. Monitoring dopadu projektových aktivit

D.1: Monitoring vlivů projektových opatření na cílové druhy a stanoviště

D.2: Monitoring indikátorů přínosu projektu LIFE

D.3: Hodnocení vlivu projektu na ekosystémové služby

D.4: Hodnocení socioekonomických dopadů projektu 

E. Aktivity na zvyšování povědomí a šíření výsledků projektu

E.1: Zvyšování povědomí veřejnosti

E.2: Zvyšování povědomí klíčových zúčastněných stran

E.3: Replikační nástroje

E.4: Zvyšování socioekonomických benefitů

E.5: Síťování a tvorba strategických dokumentů

F. Management projektu a monitoring pokroku projektu

F.1: Projektový management a reportování 

F.2: Účetnictví, finanční řízení a audit projektu

F.3: After-LIFE plán