Název projektu: Obnova biotopů a druhů subpanonských travinnobylinných porostů

Projektový akronym: LIFE Subpannonic

Kód projektu: LIFE17 NAT/SK/000589   

Doba realizace projektu: 1.9.2018 – 31.12.2024          

Rozpočet: 3,112,940 €

Příspěvek Evropské komise: 2,330,797 €

https://broz.sk/projekty/life-sub-pannonic/

https://www.facebook.com/subpannonic/

 

Přehled slovenských lokalit (21):

Územia európskeho významu – Ostrovné lúčky, Biskupické luhy, Fabiánka, Brezová stráň, Turecký vrch, Pieskovcové chrbty, Tematínske vrchy, Zobor, Plešivská planina, Vel´ký kopec, Sedliská, Nad vinicami, Kečovské škrapy, Domické škrapy, Palanta, Plešivské stráne, Ladmovské vápence, Horný vrch, Dechtárske vinice, Drieňové, Soví hrad

Přehled jihomoravských lokalit (7):

Evropsky významné lokality – Špidláky, Bílý kopec u Čejče, Přední kout, Kamenný vrch u Kurdějova, Přední kopaniny, Hochberk, Ječmeniště