Název projektu: Ochrana prioritních stanovišť travních porostů Jihomoravského kraje

Projektový akronym: LIFE SouthMoravia

Kód projektu: LIFE18 NAT/CZ/000832   

Doba realizace projektu: 1.9.2019 – 31.12.2025          

Rozpočet: 1,320,000 €

Příspěvek Evropské komise: 990,000 €

Pro otázky z řad veřejnosti i odborníků byla zřízena dvě informační místa - jedno na Jižní Moravě a druhé ve Středních Čechách.

Naši kolegové vám rádi zodpoví dotazy a poskytnou konzultace k tématům ochrany projektových lokalit a obnovního ochranářského managementu.

Konzultace jsou poskytovány e-mailem, telefonicky (kontakty níže) nebo po předchozí domluvě i osobně.

 

Two information points have been set up - one in South Moravia and the other in Central Bohemia - to address questions from both the public and experts.

Our colleagues are available to answer your inquiries and provide consultations on topics related to the protection of project sites and restoration conservation management.

Consultations are available via email, telephone (contacts below), or by appointment in person.

 

Kontakty/Contact:

kancelář ZO ČSOP Onyx, Panská 363/9, Brno
Ing. Vilém Jurek
tel.: +420 605 526 958
e-mail: vilem.j@gmail.com

kancelář ZO ČSOP Vlašim, Pláteníkova 264, Vlašim
Ing. Karel Kříž
tel.: +420 777 800 458
e-mail: karel.kriz@csop.cz