Název projektu: Ochrana prioritních stanovišť travních porostů Jihomoravského kraje

Projektový akronym: LIFE SouthMoravia

Kód projektu: LIFE18 NAT/CZ/000832   

Doba realizace projektu: 1.9.2019 – 31.12.2025          

Rozpočet: 1,320,000 €

Příspěvek Evropské komise: 990,000 €

 

Leták k projektu/Project Leaflet (CZ)

 

Fotopublikace ke všem projektovým lokalitám/Photo Publication for All Project Sites (CZ/ENG)

E-publikace k EVL Děvín/E-Publication for the SCI Děvín (CZ)

 

E-publikace k EVL Miroslavské kopce/E-Publication for the SCI Miroslavské kopce (CZ)

 

E-publikace k EVL Moravský Kras/E-Publication for the SCI Moravský kras (CZ)

 

E-publikace k EVL Pouzdřanská step-Kolby/E-Publication for the SCI Pouzdřanská step-Kolby (CZ)

 

E-publikace k EVL Stránská skála/E-Publication for the SCI Stránská skála (CZ)

 

E-publikace k EVL Stolová hora/E-Publication for the SCI Stolová hora (CZ)

 

E-publikace k EVL Žehuňsko/E-Publication for the SCI Žehuňsko (CZ)

 

Leták k likvidaci nežádoucích rostlin/Leaflet on IAS control (CZ)

 

E-publikace k likvidaci nežádoucích rostlin/E-Publication on IAS control (CZ)

 

Leták k likvidaci borytu barvířského/Leaflet on Isatis tinctoria control (CZ)