Název projektu: Ochrana prioritních stanovišť travních porostů Jihomoravského kraje

Projektový akronym: LIFE SouthMoravia

Kód projektu: LIFE18 NAT/CZ/000832   

Doba realizace projektu: 1.9.2019 – 31.12.2025          

Rozpočet: 1,320,000 €

Příspěvek Evropské komise: 990,000 €

Pro otázky z řad veřejnosti i odborníků byla zřízena dvě informační místa - jedno na Jižní Moravě a druhé ve Středních Čechách.

Naši kolegové vám rádi zodpoví dotazy a poskytnou konzultace k tématům ochrany projektových lokalit a obnovního ochranářského managementu.

Konzultace jsou poskytovány e-mailem, telefonicky (kontakty níže) nebo po předchozí domluvě i osobně.

Kontakty na informační místa:

kancelář ZO ČSOP Onyx, Panská 363/9, Brno
Ing. Vilém Jurek
tel.: +420 605 526 958
e-mail: vilem.j@gmail.com

kancelář ZO ČSOP Vlašim, Pláteníkova 264, Vlašim
Ing. Karel Kříž
tel.: +420 777 800 458
e-mail: karel.kriz@csop.cz