Název projektu: Obnova biotopů a druhů subpanonských travinnobylinných porostů

Projektový akronym: LIFE Subpannonic

Kód projektu: LIFE17 NAT/SK/000589   

Doba realizace projektu: 1.9.2018 – 31.12.2024          

Rozpočet: 3,112,940 €

Příspěvek Evropské komise: 2,330,797 €

https://broz.sk/projekty/life-sub-pannonic/

https://www.facebook.com/subpannonic/

 

V rámci projektu LIFE Subpannonic byly vytvořeny dvě naučné online  stezky v okolí několika jihomoravských evropsky významných lokalit - Bílý kopec, Špidláky, Přední kopaniny, Přední kout a Kamenný vrch u Kurdějova.

Proč online? Cedulí je v přírodě až příliš, a tak jsme využili skutečnost, že s chytrým telefonem v kapse chodí už téměř každý turista. Na sloupcích v terénu jsou upevněny hliníkové destičky s QR kódem, který si snadno přes fotoaparát telefonu načtete a odkaz vás povede na naše stránky se zajímavostmi právě k tomu místu, kde se zrovna nacházíte.

Pokud si chcete informace nastudovat před vycházkou předem, níže jsou odkazy na jednotlivá zastavení obou stezek:

Evropsky významné lokality mezi Čejkovicemi a Čejčí - cca 3 km

 1. EVL Špidláky
 2. Rostliny 
 3. Živočichové I 
 4. Čejčské jezero 
 5. EVL Bílý kopec 
 6. Živočichové II

Evropsky významné lokality v okolí Kurdějova - cca 6 km

 1. EVL Přední kopaniny
 2. Živočichové I 
 3. Rostliny I 
 4. EVL Kamenný vrch 
 5. Geologie 
 6. Rostliny II 
 7. Rostliny III 
 8. Orchideje 
 9. Živočichové II 
 10. Hmyz 
 11. EVL Přední kout 
 12. Dřeviny 
 13. PP Lipiny 
 14. Rostliny IV